Anayasamız, AİHS bir kamu yönetimi birimi olması itibariyle yerel yönetimler bakımından da önem arz etmektedir. Belediye Kanununun 13. Maddesi Hemşehrilik Hukuku başlığı altında bir belediye içinde yaşayanların yönetime katılma ve bilgilenme hakkını ayrıca güvence altına almaktadır. Bu amaçla pek çok belediye beyaz masa gibi isimler altında bireylerin başvuru hakkını kolaylaştıracak birimler oluşturmuştur.