Bölgesel ve Yerel Demokrasi Projesi’nin (2013-2016) İstanbul alt bölgesindeki (TR10 bölgesi) izleme gezisi ve toplantısı 11 Ekim 2014 günü gerçekleştirildi.

Projenin Güneydoğu Anadolu alt bölgelerindeki (TRC2 - Diyarbakır ve Şanlıurfa ve TRC3 - Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt) istişare toplantıları 2015 yılında gerçekleştirildi. Diyarbakır’da yapılan ilk toplantının başlığı “Yerel Kalkınma Politikalarında Farklı Perspektifler: Turizm Odaklı Kalkınma ve Dicle Vadisi Örneği”, Mardin’de yapılan toplantınınki ise “TRC3 Bölgesinde Kalkınma Öncelikleri: Mardin’de Sürdürülebilir Turizm”di. İki ayrı bölgesel kalkınma ajansının (TRC2 bölgesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC3 bölgesinde Dicle Kalkınma Ajansı) yetki alanına giren bu iller, demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle kendi içlerinde derin farklılıklar gösterse de, bütünsel bir değerlendirmeyi mümkün kılacak güncel ve tarihsel ortaklıklara sahip…

Projenin, Güneydoğu Anadolu alt bölgesindeki (TRC1 - Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) istişare toplantılarının ilki, sanayi ve ihracat odaklı büyüme temasını, ikincisi bir vaka olarak kadın istihdamını tartışmaya açtı.  Çalıştaylardan ilki, bölgede yaşayan ve çalışan kamu görevlileri, konuyla ilgili yetkililer, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla Gaziantep’te “Bölgesel Sanayi Politikası ve Sürdürülebilir Gelişme Dinamikleri” başlığıyla Kasım 2014’te, ikincisi ise “Tekstil Sektöründe Kadın İstihdamı” başlığı ile Mayıs 2015 tarihinde Adıyaman’da gerçekleşti.

Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi Projesi’nin Batı Karadeniz alt bölgelerindeki (TR83 - Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve TR82 - Kastamonu, Çankırı, Sinop) istişare toplantıları 2015 yılında gerçekleştirildi. Samsun’da yapılan ilk toplantının tartışma çerçevesi “Orta Karadeniz’de Kırsal Kalkınmanın Rolü: Tarım Topraklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Sinop’ta yapılan toplantının başlığı ise “Kuzey Anadolu’da Kalkınma Öncelikleri ve Kamusal Yatırımların Bölgeye Etkisi” idi.

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi Projesi’nin Doğu Karadeniz alt bölgesindeki (TR90 – Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu) istişare toplantıları 2014 yılı içinde, “Bölgesel Politikalar Nasıl Belirlenmeli?: Turizm Odaklı Kalkınma ve Yeşil Yol Projesi” başlığı altında gerçekleştirildi.