Y. Şehir Plancısı Ayşe Yıkıcı tarafından tasarlanan bu çalışma, Kanal İstanbul projesinin projesinin ve illeri tasarımıyla ilgili alan ele alınacak proje kapsamındaki projelerden oluşan kapsamlı tasarım projelerini ele alan bir envanterdir. 

Bu veritabanında İstanbul projesinin henüz bir seçilecek projeyken açık alınmadığı kadar Kanalin incelenen ve kategorize edilen bu çalışmada Kanal İstanbul projesi olası-yönetsel seçim, sivil aday bu muhtemelen düşünülemezler, bu proje Büyükşehir Belediyesi'nden sorulduğunda, İstanbul Belediyesi tarafından onaylanan bu projede nin yürüttüğü çalışmalar, çalıştaylar, eğitim, TMMOB'ye Bağlı mesleklerin çalışmaları yer almaktadır.

Kanal İstanbul'dan çıkan envanter ve temel noktalarının ele alındığı bir zamandan bahsedilecek.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlama ve dönüm noktasından gelecek projeyi tamamlayabilenler, tarım alanlarını ve ekolojiyi oluşturacak şekilde tamamlananlara, tarım alanlarını ve ekolojiyi oluşturabilecekler , gazeteciler ve merkez sakinleri olmak üzere eğitime yönelik müdahaleleri ve önerileriyle yönlendirmeleri.

Kanal İstanbul projesi ile mevcut olan herkesin içinde olmak, edinilebilir ve eğitim yılı için düşünülen bu projede okul eğitimleri 2011 yılı ile 2021 Eylül arasında yaşanan olaylardan bazıları internet kaynakları, ulusal ve yerel medya haberleri, STK'ların meslek okullarının sosyal medya hesapları Web sitelerine yönelik özel amaçlı başvurular:

Aşağıdan görebileceğiniz haber içeriklerinden yararlanılan 200'e yakın haber, hedefleniyor. Kanal İstanbul envanterinde öne çıkan örnekler ise şöyledir:

· 27 Nisan 2011 Kanal İstanbul Kamuoyuna açıklandı.

· 04 Temmuz 2011 Çevre ve Şehircilik tarafından kuruldu.

· 16 Mayıs 2012 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi H. kanun yayınlandı

· 13 Ağustos 2012 ÇŞB 'Rezerv Yapı Alanı'nda yetkili kılındı.

· 15 Aralık 2012 Kanal İstanbul projelerinin içindeki alan Avrupa Yakası rezerv yapı alanı sınırlarının belirlenmesi

· 14 Şubat 2014 Rezerv yapı bölgesi merkezi revize edildi.

· 14 Nisan 2014 İmar Kanunu'na 'Su Yolu' ibaresi eklendi.

· 30 Mayıs 2016 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Yapı Alanındaki Rezerv tarımında tarıma yönelik uygun görünüyor.

· 14 Temmuz 2017 Kanal İstanbul Proje Hizmetleri Etüdü yapıldı.

· 11 Aralık 2017 ÇED Raporu hazırlandı, yine aynı ay ÇED başvurusu iptal edildi.

· 1 Ağustos 2018 ÇŞB, İBB, UAB, TOKİ vd. Kurumlar arasında protokol imzalandı.

· 14 Ağustos 2018 Çevre Düzeni Planları Bakanlığa iletildi.

· 27 Ağustos 2018ŞB ÇED içinde yeniden kullanılmamış.

·      10 Aralık 2018 Mera Kanunu’nda değişiklikle; rezerv yapı alanı içerisinde orta mallarının vasıfları, TOKİ adına tescil edilmiştir.

·      18 Aralık 2018  1. Etap 1/5000 ölçekli N.İ.P. Bakanlığa iletildi.

·      16 Ocak 2019 Rezerv Yapı Alanına son hali verildi

·      23 Aralık 2019 ÇED Raporu yayınlandı. On binlerce itiraz dilekçesi ÇŞB’ye sunuldu

·      İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği onaylandı.

·      30 Aralık 2019 Plan Değişikliği 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

·      17 Ocak 2020 ÇŞB tarafından hukuksuz ve bilimselikten uzak olan ÇED raporu uygun bulunup onaylandı.

·      13 Şubat 2020 İBB, Kanal İstanbul projesi için verilen “ÇED olumlu” kararına karşı açtı

·      17 Şubat 2020 TMMOB’a bağlı Meslek Odaları, İBB, yüzlerce vatandaş, siyasi partiler ve kent ve ekoloji örgütleri ÇED uygundur kararına karşı dava açtı.

·      29 Mart 2020 ‘ye kadar ÇŞB tarafından askıya çıkarılan ÇDP değişikliği’ne meslek örgütleri, siyasi partiler, İBB, yurttaşlar ve ekoloji örgütleri tarafından dava açıldı.

·      26 Mart 2020 ‘de Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

·      29 Mart 2021 İBB, Kanal İstanbul projesine karşı 2. davayı açtı

·      30.06.2020 Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı.

·      Bu süreç sonrasında askı sürecinde yapılan itirazlar nedeniyle önce 25 Mart 2021 ve  sonra 15 Temmuz 2021 ve 28 Eylül 2021 tarihlerinde Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askıya çıkarıldı.

·      28.06.2021 tarihinde TMMOB tarafından onaylanmış imar planlarına dava açıldı.

 

Kanal İstanbul projesinde yaşanan değişimlerden en göze çarpanı farklı ölçeklerdeki imar planlarında yapılan değişiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

1/100.000 Ölçekli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 3 kere, çevre düzeni planına göre hazırlanmış uygulama odaklı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ise 4 kere değişti.

23 Aralık 2019'da onayladığı “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği, itiraz başvuruları üzerine revize edildi. 22 Haziran 2020’de onaylanan plan değişikliği tekrar askıya çıkarıldı.  29 Haziran 2020’de  "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve buna uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın 3 etabı onaylandı. 16 Mart 2021’ de Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yeniden revize edildi.

İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 25 Mart 2021’de onaylandı ve askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle 15 Temmuz 2021 tarihinde yeniden onaylandı . Bu onaylanan planlara yapılan itirazların bir kısmının kabulü ile 28 Eylül 2021 de yeniden askıya çıkarıldı.

 

Çalışma Kapsamında Kullanılan Kaynaklar

Yerel ve Ulusal Haber Kaynakları


https://www.aa.com.tr
https://www.ahaber.com.tr
https://artigercek.com
https://beyazgazete.com/
https://www.bbc.com
https://www.birgun.net
https://www.cumhuriyet.com.tr
https://www.cnnturk.com
https://www.dw.com/tr
https://endustriyelhaber.com/
https://emlakkulisi.com
https://www.emlakwebtv.com
https://www.ensonhaber.com
https://www.evrensel.net
https://finans.mynet.com/
https://www.gazeteduvar.com.tr
http://www.gazetekadikoy.com.tr
https://www.haberler.com
https://www.haberturk.com
https://haber.sol.org.tr
https://www.hurriyet.com.tr
https://ilerihaber.org
https://www.indyturk.com
https://www.istanbulgercegi.com
https://www.manisahaberleri.com
https://www.milliyet.com.tr
https://www.ntv.com.tr
http://www.radikal.com.tr/
https://www.patronlardunyasi.com/haber/
https://www.sabah.com.tr
https://sendika.org
https://www.sozcu.com.tr
https://tr.sputniknews.com
https://www.trthaber.com
https://t24.com.tr
https://www.yenicaggazetesi.com.tr
https://www.yeniakit.com.tr
https://yesilgazete.org

 

Resmi Kurum Kaynakları


https://csb.gov.tr
https://twitter.com/ekrem_imamoglu
https://www.ibb.istanbul/
https://twitter.com/istanbulbld
https://www.kanalistanbul.gov.tr
https://kanal.istanbul
https://www.resmigazete.gov.tr/

 

STK/Meslek Örgütleri Haber Kaynakları


https://act.greenpeace.org
https://www.bakerinstitute.org
https://bilimakademisi.org
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=64068
https://dergipark.org.tr
https://www.cydd.org.tr
https://ekolojibirligi.org
http://hkadtmk.org/
https://www.iklimadaleti.org
https://kuzeyormanlari.org
https://twitter.com/kuzeyormanlari
http://www.odtumistbaraka.org
https://orsam.org.tr
https://polen.itu.edu.tr/
https://rjhis.ro/ojs/index.php/rjhis/article/view/44
https://turdef.org.tr/
http://yesildusunce.org
Ya Kanal Ya İstanbul Twitter Hesabı
https://www.cmo.org.tr
http://www.maden.org.tr
http://www.mimarist.org
https://www.mimarizm.com
https://twitter.com/tmmobist
http://tmmobistanbul.org/
http://www.tmmob.org.tr
https:// www.spo.org.tr
https://www.zmo.org.t r
http://www.yapi.com.tr