Yurttaşların kamu politikaları süreçlerine katılımlarını güçlendirmeyi amaçlayan Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmamız kapsamında hazırladığımız Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Temel Çerçevesi raporu yayıma hazır. Erbay Arıkboğa tarafından kaleme alınan bu metin, Türkiye'de yerel yönetimlerin temel çerçevesine dair kısa ve toplu bir bakış sunmayı amaçlıyor. Rapor, öncelikle yerel yönetimin ne olduğunu ortaya koyuyor, ardından Türkiye'deki sistemin temel nitelikleri üzerinde duruyor.