Yurttaşların kamu politikalarına katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmamız kapsamında Atakan Büke tarafından Meriç-Ergene Su Havzası'nda (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) gerçekleşen araştırmanın sonuç raporunun taslak halini paylaşıma açtık. Rapor, Büke'nin bölgede gençlik ve tarım-gıda teması etrafında yaptığı görüşmelerin bulgularını içermekte. Gıdayı bir kamu politikası olarak ele alan Büke, öncelikle tarım-gıda sistemindeki güncel eğilimleri, gıdanın sürdürülebilirliğini, gıdaya dair bilgi, güven, eşitlik ve adalet sorunlarını ve tarım-gıda sisteminin neoliberal yeniden yapılanma sürecini inceliyor. Daha sonra, gerçekleştirdiği saha görüşmeleri çerçevesinde Meriç-Ergene Su Havzasında gençlerin tarım-gıda sistemi içerisindeki yerini, karşılaşılan sorunları, eğilimleri ve olanakları resmediyor.

Raporu, çalışma sürecimiz boyunca (2019-2021) uzmanların ve Marmara Denizi etrafında yaşamını sürdüren yurttaşların katkıları ile birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.