Bölgedeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri, yerel örgütlenmeler ve bireysel katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda şehirlerin afet dayanıklılığına dair ne gibi çalışmalar yürütüldüğü, hangi eksiklerin giderilmesi gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. 

Kurum, kuruluş ve örgütlerin, kentlerin afet dayanıklılığına karşı ortaklaştıkları konular, olası İstanbul depremi sonrasında bölgeye yaşanacak göçler, göçlerin sonucunda doğal kaynakların yeterli olup olmaması, deprem sonrası yardım doğrultusunda Trakya havzasında oluşturulabilecek lojistik ve yaşam alanları, yetkililerin bu gibi sorunlara dair neler yaptığı ve yapması gerektiği görüşülen konular arasındaydı. Buna ek olarak, bölgede yaşanan su sorunu ve özellikle Ergene’de meydana gelen kirlilik de afet tanımına eklenmesi gereken sorunlar olarak değinildi.

Görüşülen tüm katılımcılar, Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü çalışmalarının ilk etkinliği olan ve 24 Nisan pazartesi günü saat 17.00’da gerçekleşecek açılış toplantısına davet edildiler.