TRAKYA KADIN GİRİŞİMİ

Trakya’da yaşayan ve tarımsal üretim yapan ve kadınların güçlenmesi konusunda çalışmalar yürüten bir grup kadından oluşan Trakya Kadın Girişimi, 2020 yılının Mayıs ayından beri, bazen yüz yüze bazen de çevrimiçi olacak şekilde, düzenli olarak bir araya geliyor.

Trakya’nın farklı bölgelerinde yaşayan kadınlarla, ilk defa 2019 yılında Yurttaşlık Derneği’nin Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmamız kapsamında, Edirne’de organize edilen atölye aracılığı ile bir araya geldik. Daha sonra, Trakya'da yaşayan, tarımsal üretim yapan ve kadınların güçlenmesi konusunda çalışmalar yürüten kadınlarla olarak düzenli toplantılara başladık. Bu toplantıların ilk aylarında karşılaştığımız sorunları, zorlukları ve nelere ihtiyaç duyduğumuzu konuştuk. Örgütlenme, şiddet, eğitim gibi çeşitli konuları değerlendirdiğimiz toplantıların sonunda, kadınların ekonomik güçlenmesine odaklanmayı tercih ettik. Günden güne, yeni kadınların aramıza katılmasıyla büyüyen Trakya Kadın Girişimi’nde 40’dan fazla kadınla birlikte odaklı bir çalışma yürütüyoruz.

ORTAK MESELE

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin farklı pek çok boyutu içinde, üretim yapan kadınların mali fırsatlar ve teşviklerden faydalanabilmeleri için gerekli bilgi ve erişim eksikliği en temel sorunlardan biri olarak karşımızda duruyor. Trakya bölgesinde yaşayan üretici kadınlar kamu idaresinin desteklerinden haberdar olamıyor ya da bu imkanlara erişebilmek için yeterli bilgiye sahip olamıyor. Bu sorunu aşabilmek adına, kadınlara üretim ve tedarik süreçlerinin tüm aşamalarında sabit, kurumsal ve sürekli bir destek sağlanmasını hedefliyoruz.

TRAKYA KADIN GİRİŞİMİNİN TALEBİ

Trakya Kadın Girişimi belediyelerden,

1) Mesai saatleri içerisinde hızlı ve kolay şekilde iletişim kurulabilecek bir kişi/ekip kurulması;

2) Bu kişi/ekip tarafından;

* Valilik, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili İl Müdürlükleri ve diğer ilgili kamu kurumlarının, üretici kadınlara yönelik destek, hibe, eğitim ve benzeri duyurularını düzenli olarak takip edilmesi;

* Bu duyuruların zamanında ve kolay erişilebilir yöntemlerle üretici kadınlara duyurulması;

* Kadınlardan gelen üretim ve tedarik süreçlerinin tüm aşamalarına yönelik soru ve taleplerin doğru adrese yönlendirilmesi;

* Belediyenin imkanları göz önüne alınarak, bir websitesi kurulması, bir ekip oluşturulması, bir personel atanması veya güncel ilan panosu oluşturulması gibi farklı alternatiflerden uygun olanının yürütülmesini talep ediyor.

Şimdiye kadar Havsa ve Edirne Belediyeleri müzakerelere olumlu dönüş yaptı. Ayrıca EKAMEDER ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanması sonucunda, Edirne Belediyesi bünyesinde kurulacak birimle ilgili basın açıklaması yapılarak, bölgede yaşayan yurttaşlar bilgilendirildi.