Yurttaşların kamu politikaları süreçlerine katılımlarını güçlendirmeyi amaçlayan Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmamız kapsamında hazırladığımız raporlardan ilki Ulaş Bayraktar ve Bediz Yılmaz tarafından kaleme alınan Yeni Katılımcı Pratikler: Paylaşan, Dönüştüren, Dirençli Dayanışma Kentleri. Bu metin, dünyanın farklı coğrafyalarında yurttaşların karşılaştıkları siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlarla hangi yöntemlerle baş etmeye çalıştıklarını resmediyor. Tarım/gıda, enerji, barınma, ulaşım gibi farklı alanlardan katılımcı pratik örneklerinin sunulduğu raporda dirençli, paylaşan ve dönüştürücü kent kavramlarına odaklanılıyor.

Bir diğer uzman raporu ise Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Temel Çerçevesi. Erbay Arıkboğa tarafından kaleme alınan bu metin, Türkiye'de yerel yönetimlerin temel çerçevesine dair kısa ve toplu bir bakış sunmayı amaçlıyor. Rapor, öncelikle yerel yönetimin ne olduğunu ortaya koyuyor, ardından Türkiye'deki sistemin temel nitelikleri üzerinde duruyor.