Derneğimizin, Kaz Dağları havzasında bulunan üretici ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte yürüttüğü Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmasının önemli bir eşiği 24 Ekim 2021 günü Balıkesir Güre’de yapılan çalıştay ile tamamlandı. 40’a yakın üretici, üretici derneği, çevre dernek ve platform ve oda temsilcileri bir araya gelerek, önemli bir sorun alanı olarak tespit ettikleri; havzada tarımda kullanılan zehirli ilaç (pestisit) ambalaj ve plastiklerin kullanımının azaltılması ve atıkların yönetimi konusunda görüş, öneri ve müdahale yöntemlerini tartıştılar. 

Kamu idaresinin ve yurttaşların bir müzakere masası etrafında toplanması ve sorunlara ortak çözümler üretilmesine yönelik gerçekleştirilen Çalıştayda ilk olarak, Marmara'da üç yıla yakın bir süredir yürüttülen çalışma doğrultusunda, Çanakkale ve Balıkesir merkez ve ilçelerindeki saha çalışmaları neticesinde sağlıklı gıda için; sağlıklı su, sağlıklı hava, sağlıklı toprağın gerekliliği ve konuyla ilgili yapılan envanter çalışmaları, katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştayda, katılımcılar konuyla ilgili yürütülmekte olan projeler, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve eksiklikleri, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve mevzuat hakkında konuşmalar ve bilgi paylaşımı yapıldı. Tarımsal alanda kullanılan plastikler üzerine çalışmaları olan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç.Dr. Sedat Gündoğdu, "plastik yoksa, sorun da yok" diyerek “Tarımsal Üretimin Plastik Ayak İzi” başlıklı sunumunu paylaştı.

Toplantının son oturumunda çözüm önerileri konuşuldu. Sorunun, toplumsal, ekonomik ve siyasi yönlerinin olması nedeniyle kapsamlı çalışma ve düzenlemeler gerektirdiği dile getirildi. Zirai "ilaç" ambalajlarının ve tarımda kullanılan plastik atıklarının hava, su ve toprağa verdiği kalıcı zararların ötesinde, canlıların doğrudan ölümlerine yol açtığı, son dönemlerde medyaya yansıyan insan ölümleri ve açılan davalara işaret edildi. Bu anlamda yerel ve bölgesel ölçekte ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları kapsamında bu sürece katılımlarının sağlanmasıyla, "hemen" yapılacak çalışmalarla soruna müdahale edilirken farkındalık  da yaratılabilecek bir yönünün bulunduğu ifade edildi.