KOCAELİ SAHA TOPLANTISI

 Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmaları çerçevesinde Kocaeli’de Hüseyin Yüce, Miray Dokurer, Hazal Avar, Mustafa Tengerek ve H. Erdal ile görüşme yapıldı. Görüşmeye, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği’nden (KEYAD) Selçuk, Genç Kandıralılar Derneği’nden Ufuk Balkan ve Nurulah Özer, Deliveli Köyü Dernek Başkanı Kadir Özdemir ve tarımsal üretici ve Kimya Mühendisi Nazif Korkmaz katıldı. Bölgedeki güncel sorunlar, gelişmeler ve sivil örgütlerin ihtiyacı üzerine düşünceler ve talepler değerlendirildi.

Yapılan toplantıda, bölgenin çok ağır ve güncel sorunlarla yüz yüze olduğu bir kere daha ifade edildi. Endüstriyel kirliliğin hava, su kaynakları ve üretime kadar her alanda yarattığı ağır sorunlara ek olarak son aylarda gündeme gelen çöp toplama merkezi inşaat girişimlerinin üretim alanlarına yapacağı baskı ve buna karşı oluşan tepkiler dillendirildi. Gerek üretim gerekse gıda alanında denetimsizliğin yarattığı kanserojen koşullar vurgulandı. Bu konularda son aylarda havzada yapılan kimi etkinlik ve toplantılara değinildi. Akademik Odalar Birliğinin düzenlediği panelde bu konuların uzmanlar tarafından ele alındığı belirtildi. Buğday Derneği’nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar çalışmasının bu bölgedeki kimi köylerde de sürdürüldüğü ve birkaç köyde pilot çalışma yapma hazırlığı olduğu öğrenildi.

Sorunların kapsamı açısından uzun soluklu bir işbirliği ve çalışma yapmanın önemi vurgulandı. Derneğimizin yürüttüğü Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmasının Ankara’daki açılış toplantısına ve Edirne atölyesine katılan KEYAD yöneticileri bu çalışmalarda gerçekleştirilen grup atölyelerinin verimli olacağını belirttiler.

Bu değerlendirmelerden sonra bu atölye çalışmasının Nisan 2020 ayı içinde yapılması, bu atölye tarihinin KEYAD’in Nisan 2020 ayı içinde düzenlemeyi düşündüğü Tohum Takas Şenliği’ni de güçlendirecek biçimde planlanmasının uygun olacağı benimsendi. Bu çalışmalar için de havza STK’ları bir çalışma ekibi ile çalışmaları planlayacak ve diğer sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapacaklarını belirttiler. Derneğimiz de, havzada yapılacak çalışmalar içinde yer alarak kalıcı bir işbirliği için destek ve dayanışma içinde olacak.