Yurttaşlık Derneği tarafından 2013-2016 yılları arasında yürütülen Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi Projesi’nin Doğu Karadeniz alt bölgesindeki (TR90 – Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu) istişare toplantıları 2014 yılı içinde, “Bölgesel Politikalar Nasıl Belirlenmeli?: Turizm Odaklı Kalkınma ve Yeşil Yol Projesi” başlığı altında gerçekleştirmişti.

Yerel ölçekte kamu politikası süreçlerinde sivil toplumun müdahilliğini ve sivil toplum ile kamu idaresi arasında işbirliğini güçlendirmeye yarayacak bir model ve usul oluşturmak amacıyla yürütülen projede; yerel meseleleri kuşatan farklı güç ve çıkar ilişkilerini çok taraflı bir analizle ele alarak açık ve şeffaf bilgi paylaşımı, kamu yararını öngören yerel politikaların tasarlanması, uygulanması ve takibinde sivil toplum inisiyatifini ve yerinde ve etkin müdahale pratik ve usullerini geliştirmek, bu yönde somut bir tecrübe ve birikim oluşturmak hedeflenmişti.

Bu projenin ikinci fazı olarak, 2018-2020 yıllarında derneğimiz tarafından gerçekleştirilmesi taahhüt edilen Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü projesi bir yandan Marmara su havzaları çevresinde yurttaşın sözünün kamu politikalarına ulaştırılmasının zeminini hazırlamaya çalışırken, diğer yandan projenin 1. fazında yürütülen çalışmaların izlenmesini ve 2. fazla bir arada ele alınmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda 14-16 Ağustos 2019 tarihlerinde Trabzon üzerinden Rize Fındıklı’da yapılan Vice Festivali’ne katılım sağlanarak, hem bölgedeki gelişmeler gözlemlendi hem de yerel aktörlerle görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler kapsamında, 2014 yılı içinde Rize ve Trabzon’da sivil aktörler ve kamu idaresi ile birlikte turizm odaklı kalkınma konusu ele alındı. Yapılan görüşmelerde, Yeşil Yol Projesine yönelik çalışmaların devam ettirildiği ve Ayder Çamlıhemşin bölgesinde turizme yönelik yapılanmanın çevre ve ekoloji hususları göz önüne alınmadan sürdürüldüğü bildirildi.

Yerel aktörlerin kamu idaresi ile işbirliği ise oldukça kısıtlı.

Yerel üreticiler çay ve fındık gibi temel ürünlerinden daha fazla gelir elde etme arayışında. Buna karşın, küçük ölçekli alanlarda temel gıda üretme eğilimi ise artmakta. Küçük ölçekli üretim yapan kadın girişim ve kooperatifleri kuruluyor.

Bunların yanında madencilik ve enerji alanlarında yaşanan ve bölgede yaşayan yurttaşların günlük hayatını olumsuz etkileyen gelişmelerin, yerel aktörleri ülke düzeyinde yaşanan gelişmelere daha duyarlı hale getirdiği belirtildi.