25-26 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Meriç-Ergene havzası saha ziyaretinde Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan ve Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Genel Müdürü Özlem Takındı ile görüşüldü. 

Yapılan görüşmelerde Tekirdağ'da Kent Konseyinin yürüttüğü faaliyetler ve konseyin ilgili diğer aktörlerle ilişkileri üzerinde duruldu. Gençlerin kent konseyleri ve belediyelerle ilişkisinin daha ziyade iş bulma üzerine olduğu vurgulanırken, üniversite gençliği ile kent arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için çeşitli projeler planlandığı belirildi. Tekirdağ'da kırsal turizmi geliştirmeye dönük projeler, tohum takas şenlikleri gibi etkinliklerin yapıldığı ama okullara yönelik planlanan projelerin engellendiği ifade edildi.

Edirne'de ise belediye tarımsal üretimi değil kadınların el emeği işlerini ön planda tutuyor. Arazilerin geniş olması nedeniyle, işçi maliyetlerini düşük tutmak için ayçiçeği ve buğday ile sınırlı bir üretim olduğu ifade edildi.