Yerel ve bölgesel düzeyde yurttaşın belirli stratejiler ve savunuculuk yöntemleri oluşturarak kamu politikaları ve demokratik yönetim süreçlerine katılmalarını amaçlayan çalışmamız, üç yıllık yolculuğunun ardından sona eriyor. Marmara Denizini çevreleyen su ve tarım havzalarında yaşayanların, hayatlarını etkileyen kamusal meselelere ve bu meselelere ilişkin kamusal politikalara müdahil olabilme becerilerini geliştirmeyi ve kamu idaresi ve kamu, yani yurttaşlar arasındaki diyaloğun etkinleştirilmesini amaçlayan bu çalışma kapsamında, bölgesel çalışma grupları oluşturuldu; ayrıca çok sayıda saha araştırması, yurttaşların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yüzyüze ve çevrimiçi toplantılar gerçekleştirildi; ilgili konularda envanterler çıkarıldı. 

25-26 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen toplantımızda, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamlı ve çeşitli sonuçlarını paylaşarak, etkilerini gözden geçirdik. Üç yıl boyunca yaklaşık 1,000 kişinin katılım ve katkılarıyla ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiğimiz toplantıya, uzun bir süredir birlikte odaklı bir çalışma yürüttüğümüz bölgesel çalışma gruplarından temsilciler ve 3 yıl boyunca yakın temasta bulunduğumuz, katkı sunan, emek veren kişiler katılım gösterdi.

3 yıllık çalışmamızın bir fotoğrafını aktararak, yapılan tüm araştırmalar, üretilen tüm malzemeler, raporlar ve havza ölçekli çalışma gruplarının yürüdükleri yolu katılımcılarla paylaştığı toplantının son oturumunda havza ölçekli kamu politikalarında yöre ahalisinin sözü ve yurttaşların müdahillik imkanlarını tartışıldı.