21 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 1. Çalışma Toplantısı'nda, yurttaşları meşgul eden ve kamu politikalarına etki etmesi beklenen meseleler, katılıma yönelik ihtiyaç ve müdahil olma yöntemleri, gıdaya erişim konusundaki sorunlar ve bu sorunlara yönelik üretilen alternatif çözümler ve kamu kurumlarının gündemine ne götürülebileceği tartışıldı.

Çalışmamız kapsamında dört bölgede, sivil oluşumların katılımcıları ve uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz ilk görüşmeler bize ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim başlığı altında dikkat çekici bir ortaklaşma olduğunu gösterdi. Tüketiciler, pazarda ve markette güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim kaygısı yaşarken, küçük ölçekli üretim ise ulusal ve ulus ötesi ölçekteki üretim yapıları karşısında sürdürülebilir olmaktan giderek uzaklaşıyor. Kentlerde güvenilir ve ucuz gıdaya erişim, siyasi, iktisadi ve ekolojik boyutlarıyla giderek daha fazla üzerinde tartışılan ve çözüm üretilmeye çalışılan temel yurttaşlık meselelerinden biri haline geliyor.

İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmamızda bu çalışma hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi, çalışmaya katkı sağlayabilecek girişim ve oluşumların bir araya gelmesi ve böylelikle yeni ortaklıkların kurulmasına fırsat verecek bir zemin oluşması amaçlandı.

Sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yurttaşları meşgul eden ve kamu politikalarına etki etmesi beklenen meseleler, katılıma yönelik ihtiyaç ve müdahil olma yöntemleri, gıdaya erişim konusundaki sorunlar ve bu soruna yönelik üretilen alternatif çözümler ve kamu kurumlarının gündemine ne götürülebileceği tartışıldı.

Birinci oturumda yerelde ve bölgede yurttaşları meşgul eden ve kamu politikalarına etki etmesi beklenen meseleler tartışıldı. Zehirsiz ve temiz üretim yapan üreticilerin tüketiciyle buluşması, tarım alanlarının tahribatı, gıda fiyatları, kadın emeğinin örgütlenmesindeki sorunlar ve kadın kooperatiflerinin yetersizliği, ulaşım, kentlerdeki erişilebilirlik ve kirlilik öne çıkan konulardandı.

Toplantı katılıma yönelik ihtiyaçlar ve müdahil olma yöntemlerinin tartışılmasıyla devam etti. Tartışma muhtarlar, mahalle meclisleri ve belediye meclisleri gibi çeşitli katılım mekanizmalarının değerlendirilmesinin gerektiği üzerine başladı. Öz örgütlenme kapasitesinin gelişmesine duyulan ihtiyaç ve dezavantajlı grupların eşit şekilde katılım sağlayabilmesi için gerekli desteğin alınması gerektiği vurgulandı. Katılım sağlayacak zamana sahip olan kişilerin toplumun küçük bir kısmını oluşturması, yurttaş katılımını olumsuz yönde etkileyen başlıca sorunlardan biri olarak ifade edildi.

Toplantı, Zafer Yenal ve Umut Kocagöz'ün sağlıklı gıdaya erişim konusundaki sorunlar ve bu soruna yönelik üretilen alternatif çözümlere dair anlatımlarıyla devam etti.