Çanakkale ve Balıkesir illerinde 2000-2020 yılları arasında yürütülmüş sivil toplum faaliyetleri, hareketleri ve örgütlü mücadelelerin toplu bir dökümünü içeren bir envanter oluşturduk.

Bu envanter, farklı alanlarda, siyasi eğilimlerinden, büyüklük ve başarı/etkilerinden bağımsız olarak, tarımsal üretim, gıda, üreticiler ve tedarik zinciriyle bağlantılı olanları da içerecek şekilde, kimlerin, nerede, ne zaman, ne yaptığını ve nasıl sonuçlar, ürünler veya yayınlar ürettiğini içeriyor.