"Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü' çalışmamız kapsamında havzada yaşayan uzmanlar tarafından, Kocaeli-Yalova-Bursa illerini kapsayan havza ölçekli bir izleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, son 10 yılda havzanın maruz kaldığı ekolojik tahribatlar ve de çalışma alanı içerisindeki ekolojik duyarlılık çerçevesinde mücadele, kazanım ve de etkinlikler kuruluş ayırt etmeksizin web tabanlı açık kaynaklardan izlenerek derlendi ve harita üzerinde görselleştirildi. Projelerin ÇED (Çevresel etki değerlendirme) süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyuru sayfasındaki bilgiler ışığında gruplandırılarak kamunun kullanımına sunuldu.

Ekleme formları ile bağlantı: https ://formqmwwv/MskqivmwwvFBymxu6