Sivil toplumun faaliyetlerini geliştirmesi için kaynak sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği tarafından desteklenen TAKSO Projesi kapsamında hazırlanmış olan Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberinden yararlanabilirsiniz (bkz. <http://tacso.org/documents/otherdoc/?id=7409>). Rehber STK’ların faaliyetlerini sürdürebilmek için kaynak/fon bulabilecekleri

 • Vakıf ve Bağımsız Kuruluşları
  Örneğin; Açık Toplum Vakfı, Akdeniz Kadın Fonu, Anna Lindh Vakfı, Çocuklar için Küresel Fon, Demokrasi için Ulusal Kazanım Fonu, Frida Genç Feminist Fonu, Friedrich Ebert Derneği, Görsel Sanatlar için Andy Warhol Vakfı, Mama Cash, Rufford Küçük Hibeler Vakfı, Sabancı Vakfı, Türk Hayırseverlik Fonları vd.

Sayılan bu kuruluşlar farklı yöntemlerle STK’ları desteklemektedir. Destek bazen proje bazında hibe bazılarında ise program bazında olabileceği gibi, doğrudan olmayıp projen sunanların projelerine ortak olmak ve çalışmayı beraber yürütmek şeklinde de olabilir.

 • Büyükelçilikler ve Konsoloslukları
  Örneğin; Avusturya Büyükelçiliği-Doğrudan Yardım Programı, Hollanda Büyükelçiliği- Toplumsal Dönüşüm Programı (Matra) ve İnsan Hakları Programı, İngiltere Büyükelçiliği - İkili İşbirliği Fonu, Türkiye’de İnsan Hakları, İsveç Başkonsolosluğu - Türk İsveç İşbirliği Birimi, Kanada Büyükelçiliği - Yerel Girişimler için Kanada Fonu

Büyükelçilikler ve konsolosluklar, bulundukları ülkelerde dış politika hedeflerine paralel olarak Sivil Toplum Kuruluşlarına destek sağlamaktadır.

 • Devlet Kurumları ve Uluslararası Kuruluşları
  Örneğin; Avrupa Birliği Hibe Programları, Katılım Öncesi Yardım Aracı (İPA), AB Programları (TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile DTP Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, vs), Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Yaratıcı Avrupa, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, (BM) Demokrasi Fonu, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Örgütü, Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak çalışan Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) vb.

Yerel, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren kamu kurumları devlet desteğinden asıl yararlananlar olmakla birlikte STK’lar ile işbirliği, ortaklık ve açık fon imkânı sağlamaktadır.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren ve bunlara kaynak sağlayan Özel Şirketleri belirtmektedir.
  Örneğin; Eti Burçak - Doğal Hayatı Koruma Vakfı vb.

Özel Sektörde kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında sivil topluma katkı ve bağışta bulunmaktadır. Kendi projelerini yürüten ve fon sağlayan şirketler olduğu gibi yerel sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kuruluşları ve çok taraflı kuruluşlarla ortaklık kuran şirketlerde bulunmaktadır.

Ayrıca kaynak ararken alternatif yollara başvurmak mümkündür. Örneğin internet üzerinden bağış faaliyetleri yürütülebilir. Kaynak ararken fon veren kuruluşların güncel hibe olanaklarının takip edilmesi, aynı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla irtibat kurulması ve sosyal medya ağlarının, internetin sağladığı imkânlardan yararlanarak oluşumun ve faaliyetlerin tanıtılması önemlidir.