İnsan hakları, yurttaşların yönetici idare ile ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirlerlemek bakımından önemlidir. Kişilerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmesi insan haklarının korunması; temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, ortadan kaldırılmaması ile birebir alakalıdır. Bunun bir karşılığı ise yurttaşın dava ve müracaat haklarını etkin kullanması, kullanmasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Yurttaşlar ihlal karşısında örneğin mahallelerinde muhtarlara müracaat edebilir, bilgi edinme yasası kapsamında karşı karşıya kaldıkları idari eylem hakkında başvuruda bulunabilirler. Haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde doğrudan dava açabilir, demokratik haklarını kullanabilirler. Kendilerini ilgilendiren açılmış bir davaya katılabilirler. Sadece sembolik değil aynı zamanda aktif olarak davalara katılarak faaliyet alanlarındaki haksız kamusal ve özel uygulamalara müdahil olabilir ve aynı zamanda bu tip uygulamalara son verilmesini için müracaat ve dava haklarını kullanabilirler. Bu konuda barolardan yardım alabilir yahut çeşitli sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurabilirler.