Muhtarlar gerek belediye başkanları ve meclis üyeleri, gerekse belediye bürokratları ile kolaylıkla ilişki kurabilmektedir. Bu kişisel ilişkilerden daha önemlisi, muhtarların mahalle temsilcisi olarak belediye karar alma süreçlerine katılabilmelidir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Belediye  meclisi toplantılarına katılma,
  2. Belediye Meclisi İmar Komisyonu gibi ihtisas komisyonlarına katılma,
  3. Belediye stratejik plan hazırlıklarına paydaş olarak katılma,
  4. Kent Konseyi genel kurulu ile çalışma gruplarına katılma,
  5. Mahalledeki gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak belediye ile birlikte projeler yürütme.

Muhtarın belediye karar süreçlerine katılabilmesi için belediye karar organlarının gündemini yakından izlemesi ve toplantılara katılma isteğini ilgililere bildirmesi gerekir. Ayrıca, belediyenin stratejik planının içeriği ile bu plana göre hazırlanan bütçe ve performans göstergelerini de incelemesi gerekir. Bunlara göre mahallesinde yapılacak işler konusunda belediyeden bilgi isteyebilir. Tüm bu bilgileri ihtiyar heyeti ve mahalle halkı ile paylaşması ve böylece mahalle halkının bu işlere daha yakından ilgi duymasını sağlayabilir.