Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/yrldmkrs/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18


Fonksiyonel Bölge esasına göre oluşturulan bölgeler (Kaynak: Öztürk, 2009)

 


Fonksiyonel Bölge esasına göre önerilen Düzey1 (koyu sınırlar) ve Düzey2 (renkler) bölgeleri (Kaynak: Öztürk, 2009)

Sadece göç verileri kullanılarak, ilden ile hareketlere dayalı fonksiyonel bölge tespitinde bulunulmuştur. Göç verilerinin analizine göre tespit edilen fonksiyonel bölgeler harita 10’de, bu bölgelerden hareketle geliştirilen İBBS Düzey1 ve Düzey2 bölge önerileri harita 11’de gösterilmiştir.

Homojen bölge önerisinin üzerinde durmakta ve bu şekilde oluşturulacak bölgelerin, gelişmiş ve az gelişmiş bölgelerin birlikte gruplandırılmasından kaynaklanan “mekânsal analizlerde bilgi kaybı ile teşvik politikası ve diğer kaynak aktarım mekanizmalarında mekânsal birimler arasında hakça olmayan dağıtım sorunları[nın çözülebileceği,] …ayrıca, bu yaklaşım[ın], bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda [bulunacağı] kaynakların daha etkin, etkili, verimli, şeffaf ve hesap verebilir biçimde kullanımına olanak [sağlayacağı]” iddia edilmektedir (Öztürk, 2009, s. 85). Öztürk’ün (2009) geliştirdiği ikinci alternatif öneri ise gene homojen bölge esasına dayanmakta, fakat İBBS Düzey2 bölgesi olarak il ölçeğinin alınmasını savunmaktadır. Böylece idari ve bölgesel sınırların örtüşmesi sağlanacaktır. Buna karşılık bölgesel politikaların belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusu, Bölgesel Kalkınma Ajansları ile birlikte kurulacak 10 yeni İBBS Düzey1 bölgesine aktarılmalıdır.