(Çalışmada Ziraat, İş, Garanti, Vakıflar bankalarının bölge merkezleri kullanılmıştır)