Ağustos 2013’te başlayan Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi Projesi faaliyetleri, Şubat 2016 itibarıyla sona erdi. Bölgesel - demokratik idarelerin oluşturulmasına yönelik sivil toplum ve kamu aktörlerinin algılarını olumlu yönde değiştirmeyi, yerel örgütlenmelerin bilgiye dayalı analiz ve müdahil olma becerilerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, İstanbul, Trabzon, Rize, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Sinop, Mersin, Adana, Diyarbakır, Mardin, Konya ve Nevşehir'de bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenledik.

Proje kapsamında yaptığımız toplantılarda, bölgesel politika açısından önem arz eden somut meseleleri tespit edip, bu konuları yerel katılım açısından ele aldık. Vatandaşların kendi hayatlarını etkileyen politikaların belirlenmesinde söz sahibi ve müdahil olma imkânlarını genişletmeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında pilot seçtiğimiz İBBS-2* bölgelerinde tartışma/çalışma toplantıları düzenledik. Toplantılara kamu kurumları, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerden temsilciler davet edildi. Tartışmaya hazırlık mahiyetindeki kısa konuşmaların haricinde, toplantının büyük bir bölümü yuvarlak masa tartışmasına ayrılmıştı. Toplantılarda, söz konusu bölgelerin kalkınma ile ilgili önemli/hayati bir meselesini ve bu meseleye ilişkin üretilmiş/uygulamaya konmuş kamu politikasını, sivil alandan ve kamudan çağrılan katılımcılarla tartışmaya, bu meselelerin çözümüne yönelik yerel ve bölgesel yönetişimin mekanizmalarını, engelleri ve yaratacağı imkânları konuşmaya gayret ettik.

Proje kapsamında geçtiğimiz iki yıl içinde,

 • Trabzon ve Rize’de (TR90 bölgesi) Haziran 2014 ve Kasım 2015’te, “Yeşil Yol” projesi;
 • İstanbul’da (TR10 bölgesi) Ekim 2014 ve Kasım 2015’te, mega projeler-“Kanal İstanbul” ve hemşerilik hukuku bağlamında Suriyeli mülteciler;
 • Antep (TRC1 bölgesi) Aralık 2014’te, sürdürülebilir gelişme dinamikleri; 
 • Adıyaman’da (TRC1 bölgesi) Mayıs 2015’te, kadın istihdamı;
 • Samsun’da (TR83 bölgesi) Ocak 2015’te, tarım topraklarının korunması, lojistik köy, termik santral;
 • Sinop’ta (TR82 bölgesi) Ekim 2015’te, İnceburun’da kurulması düşünülen nükleer santral projesi;
 • Mersin’de (TR62 bölgesi) Mart 2015’te, Akkuyu’da kurulması düşünülen nükleer santral projesi;
 • Adana’da (TR62 bölgesi) Aralık 2015’te, Çukurova bölgesinin değişen göç dinamikleri;
 • Diyarbakır’da (TRC2 bölgesi), Ocak 2015’te, Dicle Vadisi projesi; 
 • Mardin’de (TRC3 bölgesi) Mayıs 2015’te Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi;
 • Konya’da (TR52 bölgesi), Şubat 2015’te, Konya-Karaman Ovası ve kuraklık;
 • Nevşehir’de (TR71 bölgesi), Aralık 2015’te, bütünleşik havza yönetimi

konularını tartışmak üzere bir dizi yuvarlak masa toplantı yaptık. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen bu proje, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Yaşama Dair Vakıf (YADA), İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile Kapasite Geliştirme Derneği'nin de yürüttüğü paralel çalışmalardan müteşekkil bir ortaklık çerçevesinde yer alıyordu.

Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz toplantılar hakkında basında çıkan haber ve köşe yazıları için TIKLAYIN.

Twitter’da toplantılarla ilgili paylaşımlarımıza şuradan göz gezdirebilirsiniz:
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23YerelDemokrasi&src=typd 

Bazı toplantıların video kayıtları:
https://www.youtube.com/channel/UCeRe2Ul1Rt5Jr_soGZFGMXg 

 * Türkiye’nin İBBS-2 bölgelerini gösteren haritayı aşağıda görebilirsiniz.
Daha geniş bilgi için: http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'nin_%C4%B0BBS'si